Skip Navigation LinksAna Sayfa > YönetmeliklerHAVA YÖNETİMİ

 

 

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 04.09.2010 | Sayısı : 27692

 

 

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 24.07.2010 | Sayısı : 27651

 

 

Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 08.06.2010 | Sayısı : 27605

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 04.06.2010 | Sayısı : 27601

 

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2009 | Sayısı : 27368

 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2009 | Sayısı : 27277

 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 04.04.2009 | Sayısı : 27190

 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 13.01.2005 | Sayısı : 25699

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2008 | Sayısı : 27052

 

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 06.06.2008 | Sayısı : 26898

 

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 11.06.2004 | Sayısı : 25489

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

  

 

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2010 | Sayısı : 27721

 

 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.03.2010 | Sayısı : 27533


Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2009 | Sayısı : 27448

 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 30.07.2008 | Sayısı : 26952

 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik  

Resmi Gazete Tarihi : 05.07.2008 | Sayısı : 26927

 

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik  

Resmi Gazete Tarihi : 30.05.2008 | Sayısı : 26891

 

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 27.12.2007 | Sayısı : 26739

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 24.08.2011 | Sayısı : 28035

 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 25.11.2006 | Sayısı : 26357

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 22.07.2005 | Sayısı : 25883

 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 19.04.2005 | Sayısı : 25791

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 14.03.2005 | Sayısı : 25755

 

Atık Pil va Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 31.08.2004 | Sayısı : 25569

 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 18.03.2004 | Sayısı : 25406

  

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 | Sayısı : 20814

 

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği  

Resmi Gazete Tarihi : 23.01.2010 | Sayısı : 27471 

 

 

KİMYASALLAR YÖNETİMİ

  

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 18.08.2010 | Sayısı : 27676

 

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2008 | Sayısı : 27092DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ


Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 26.12.2004 | Sayısı : 25682

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 21.10.2006 | Sayısı : 26326


Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2006 | Sayısı : 26150

 

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 09.01.2006 | Sayısı : 26048 

 

 

ÖLÇÜM VE İZLEME

 

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmalarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 09.03.2010 | Sayısı : 27516

 

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 05.09.2008 | Sayısı : 26988 

 

 

İZİN VE DENETİM 

 

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 12.11.2010 | Sayısı : 27757

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 26.04.2009 | Sayısı : 27214

 

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 21.11.2008 | Sayısı : 27061 

 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

  

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 27.10.2010 | Sayısı : 27742 

 

Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 01.10.2010 | Sayısı : 27716

 

 

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 03.08.2010 | Sayısı : 27661 

 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair YönetmelikTeknik Rehber

Resmi Gazete Tarihi : 08.06.2010 | Sayısı : 27605 

 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi : 31.12.2004 | Sayısı : 25687 


Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 08.12.2007 | Sayısı : 26724 

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği  

Resmi Gazete Tarihi : 08.01.2006 | Sayısı : 26047 

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) 

Resmi Gazete Tarihi : 26.11.2005 | Sayısı : 26005 

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik 

Resmi Gazete Tarihi : 20.11.2005 | Sayısı : 25999 
FİNANSMAN VE PLANLAMA


Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2007 | Sayısı : 26482 

 

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi : 03.07.2007 | Sayısı : 26482