Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tebliğler

 

HAVA YÖNETİMİ


Dış Ticarette Standardizasyon tebliği(2009-7) 

 

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 

Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

 

 

 

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği

 

2010 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

 

Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği

 

Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ 

Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği(29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)

KİMYASALLAR YÖNETİMİ


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (2008/6) 

Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği (Yürürlükten kaldırıldı)

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ


Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.)


Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3) 

 

 

Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)

Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2007/3)

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

 


İZİN VE DENETİM

 

 

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

 

 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği

 

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) 

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği(27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı) 

SKKY, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği(30/06/2009 tarih ve 27274 sayılı)

SKKY Teknik Usuller Tebliği  (Yürürlükten kaldırıldı)

SKKY İdari Usuller Tebliği (Yürürlükten kaldırıldı)

SKKY Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (Yürürlükten kaldırıldı)

SKKY Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ