Skip Navigation LinksAna Sayfa > Genelgeler

 

HAVA YÖNETİMİ 

 

 

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4)

 

2011 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri (2010/20)

 

Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri (2010/15)

 

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelge (2010/14)

 

Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Konulu Genelge (2010/10) 

 

SKHKK Yönetmelik Uygulaması Genelgesi (2009/19)


Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2009/15)

2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2009/12) 

İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2009/4) 

Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2009/3)

(2008/11) Sayılı Hava Kirliliğin Kontrolü ve Önlenmesi Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2008/16 ) 

Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2008/11)

Eğlence faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Konulu Genelge (2008/8) 

ÇGDYY Uygulamaları Hakkında Konulu Genelge (2007/5)

Yetki Devri Konulu Genelge (2006/16)

ATIK YÖNETİMİ 

 

 

Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlemesine İlişkin Genelge (2011/12)

 

Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi 2011/13 Nolu Genelge 

 

Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12) 

 

Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İliskin Genelge (2011-10)

Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanmasına İlişkin Genelge (2011/6)

 

Tıbbi Atıkların Bertarafına Dair Genelge (2010/17)  Ekler

 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)

 

İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge(2010/13)

  

Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/09)

 

Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler (2010/2)


Mahalli İdareler Seçiminde Çevresel Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Genelge (2009-5) 

Kurban Kesimi ve Atıkları Genelge (2008-15) 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri (2008/6) 

Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10) 

Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Hakkında Genelge (2006-25) 

Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge (2006/14) 

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Hakkında Genelge (2006/7) 

Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005-11) 

Katı Atık ve Atık Su Yönetimi Genelgesi (2004-12)

Katı Atık Genelgesi (2004-7)


Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü (2004/5) 

Katı Atık Genelgesi (2003-8)

KİMYASALLAR YÖNETİMİ


Acil Durum Planı Genelgesi

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ


 

GATS Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü Genelgesi (2011/2)

 

Mavi Kart Uygulama Genelgesi (2011/1) 

 

2006/21 Sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2011/2)

 

Derin Deniz Deşarjı izleme Genelgesi (2009/16) 

Yetki Devri Genelgesi (2009/13)

Yetki Devri Genelgesi (2009/8) 

Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi (2009/6)

Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi (2008/13)


Derin Deniz Deşarjı Genelgesi(2006/21)
ÖLÇÜM VE İZLEME

 

Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2010/3)

Denetim ve İzleme-Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi (2007/03) 

 

 

İZİN VE DENETİM

 

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (2010/19)

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Uygulamalarına İlişkin Genelge (2010/6)

 

Denetim ve İzleme-Kontrol Faaliyetlerinin Yürütülmesi (2007/3)

 

 

 

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

 


Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama (2011/10)

 

Su Kalitesi Yönetimi Başbakanlık Genlegesi (2010/19)

 

Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi (2006/15) 

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2005/5)