Skip Navigation LinksAna Sayfa > Uluslararası Sözleşmeler

Uluslararası Sözleşmeler

 • Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin BASEL Sözleşmesi:

   

  Sözleşme (Kısa) Adı

  Basel Sözleşmesi

  Sözleşme (Uzun) Adı

  Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına  İlişkin Basel Sözleşmesi

  Sözleşme İmza Tarihi

  22.05.1989

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  05.05.1992

  Sözleşme Sekreteryası Merkezi

  Secretariat of the Basel Convention (SBC) International  Environment  House 11-13 chemin  des  Anémones, Building D 1219 Châtelaine (Geneva),  Switzerland

  Tel.: (+41 22) 917 8218

  Fax:(+41 22) 797 3454

  E-mail: sbc@unep.ch

   

  Sözleşme Web Sayfası

  http://www.basel.int

  Sözleşme Taraf Ülke Sayısı

  173

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  07.02.1994

  Sözleşme İçin Türkiye Taraf Tarihi

  22.06.1994

  Sözleşme Amacı

  İnsan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli ve diğer atıkların oluşumu, yönetimi, sınırötesi taşınımı ve bertarafından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerinden korunması

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

  Sözleşme Yardımcı Organları

  -

  Sözleşme Protokolü/Protokolleri Adı

  -         

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  A.Mahir ERDEM

  Atık Yönetimi Dairesi Başkanı

   

 • Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs) Sözleşmesi:

  Sözleşme (Kısa Adı)

  Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs) Sözleşmesi

  Sözleşme (Uzun Adı)

  Birleşmiş Milletler Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi

  Sözleşme İmza Tarihi

  22 Mayıs 2001

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  17 Mayıs 2004

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  İsviçre-Cenevre

  Sözleşme Web Sayfası

  http://www.pops.int

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  170

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  16 Kasım 2004

  Sözleşme İçin Türkiye Taraf Tarihi

  12 Ocak 2010

  Sözleşme Amacı

  İnsan sağlığı ve çevreyi kalıcı organik kirleticilerden korumak

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Taraflar Konferansı

  Sözleşme Yardımcı Organları

  Kalıcı Organik kirleticiler Gözden Geçirme Komitesi

  Sözleşme Protokolü/Protokolleri Adı

  Sözleşmeye ait protokol bulunmamaktadır.

  Sözleşme Ulusal Noktası

  Abdurrahman ULUIRMAK

 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi:

  Sözleşme (Kısa) Adı

  BMİDÇS

  Sözleşme (Uzun) Adı

  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

  Sözleşme İmza Tarihi

  20.06.1992

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  21.03.1994

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  Bonn/Almanya

  Sözleşme Web Sayfası

  www.unfccc.int

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  194

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  21.03.1994

  Sözleşme İçin Türkiye Taraf Tarihi

  24.05.2004

  Sözleşme Amacı

  Sözleşme’nin ve Taraflar Konferansı’nın benimseyebileceği herhangi bir ilgili yasal belgenin nihai amacı, Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı başarmaktır. Böyle bir düzeye, ekosistemin iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretiminin zarar görmeyeceği ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman dahilinde ulaşılmalıdır.

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Taraflar Konferansı (COP)

  Sözleşme Yardımcı Organları

  Uygulama Yardımcı Organı (SBI) (Subsidiary Body for Implementation), Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı (SBSTA) (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice)

  Sözleşme Protokolü/Protokolleri Adı

  Kyoto Protokolü

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  Dr. Mustafa ŞAHİN (Genel Müdür Yrd.)

 • Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi:

  Sözleşme (Kısa) Adı

  Viyana Sözleşmesi

  Sözleşme (Uzun) Adı

  Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi

  Sözleşme İmza Tarihi

  22.03.1985

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  22.09.1988

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  Ozone Secretariat, United Nations Environment Programme, United Nations Avenue, Gigiri
  P.O. Box 30552, Nairobi 00100 Kenya

  Sözleşme Web Sayfası

  http://ozone.unep.org/

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  196 

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  22.03.1985

  Sözleşme İçin Türkiye Taraf Tarihi

  20.09.1991

  Sözleşme Amacı

  Ozon tabakası üzerinde oluşan tahribatın önlenebilmesi için uluslar arası düzeyde gereken önlemlerin belirlenebilmesi ve bu önlemlerin uygulanması için gerekli olan çerçevenin oluşturulması.

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Taraflar Konferansı

  Sözleşme Yardımcı Organları

  Ozon Sekreteryası, Çalışma Grupları, Komiteler

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü

 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği (CLRTAP) Sözleşmesi

  Sözleşme (Kısa)Adı

  CLRTAP

  Sözleşme (Uzun)Adı

  Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Uzun Menzilli Sınırötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi

  Sözleşme İmza Tarihi

  13 Kasım 1979

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  16 Mart 1983 (24 Ülke onayı)

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  Cenevre – İSVİÇRE

  Sözleşme Web Sayfası

  http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  51

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  15 Temmuz 1982

  Sözleşme İçin Türkiye Taraf Tarihi

  18 Nisan 1983

  Sözleşme Amacı

  İnsan ve çevreyi hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla uzun menzilli sınır aşan hava kirleticilerin emisyonunu sınırlamak ve mümkün olduğunca azaltmak

  Sözleşme Üst Karar Organı

  İcra Kurulu

  Sözleşme Yardımcı Organları

  Yürütme Komitesi (Executive Body)

  EMEP Yönetim Kurulu (EMEP Steering Body)

  Strateji ve Gözden Geçirme Çalışma Grubu (Working Group on Strategies and Review)

  Etkiler Çalışma Grubu (Working Group on Effects)

  Sözleşme Protokolü/Protokolleri’nin adı

  1) Avrupa’daki Hava Kirletici Etmenlerin Geniş Kapsamlı Taşınmasının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi için Ortak Programın Uzun Vadeli Finansmanı Protokolü (EMEP-1984)

  2) Kükürt Emisyonlarının ve Sınır Ötesi Taşınımının en az %30 Azaltımına İlişkin Protokol (1985,Helsinki, Finlandiya)

  3) Azotoksitlerin Emisyonlarının ve Sınır Ötesi Taşınımının Kontrolüne İlişkin Protokol (1988,Sofya, Bulgaristan)

  4) Uçucu Organik Bileşiklerin (VOCs) Emisyonlarının ve Sınır Ötesi Taşınımının Kontrolüne İlişkin Protokol (1991,Cenevre, İsviçre)

  5) Kükürt Emisyonlarında Daha Fazla Azaltıma İlişkin Protokol (1994,Oslo, Norveç,)

  6) Ağır Metallere İlişkin Protokol (1998,Aarhus, Danimarka)

  7) Kalıcı Organik Kirleticilere (POPs) İlişkin Protokol (1998,Aarhus, Danimarka)

  8) Asidifikasyon, Ötrofikasyon ve Yer Seviyesi Ozon Azlatımına İlişkin Protokol (1999,Göteborg, İsveç)

   

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  Canan Esin KÖKSAL – Uzman Tel: 2076604, cesin@cob.gov.tr

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

  Hava Yönetimi Dairesi 

  Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şubesi

 • Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Barselona Sözleşmesi:

  Sözleşme (Kısa) Adı

  Barselona Sözleşmesi

  Sözleşme (Uzun) Adı

  Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  12 Haziran 1981

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  Yunanistan

  Sözleşme Web Sayfası

  http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001001004

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  22

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Katılım Tarihi

  1976

  Sözleşme İçin Türkiye Katılım Tarihi

  12 Haziran 1976

  Sözleşme Amacı

  Bu sözleşmede, Akdeniz Bölgesinin kirlenmeye maruz kalması, kirlenme dolayısıyla deniz çevresini, denizin ekolojik dengesini, kaynaklarına ve meşru kullanma şekillerine yönelmiş tehditleri ortadan kaldırmak, bölge ölçeğinde birbiriyle ilişkilendirilmiş geniş bir tedbirler bütünü içinde Akdeniz Bölgesinin korunması ve geliştirilmesi için devletlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların yakın işbirliği içinde bulunması amaçlanmaktadır.

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Taraf Ülkeler (Contracting Parties)

  Sözleşme Yardımcı Organları

  Mavi Plan Bölgesel Faaliyet Merkezi (BP/RAC)

  Öncelikli Eylem Programı Faaliyet Merkezi (PAP/RAC)

  Acil Müdahale Bölgesel Faaliyet Merkezi (REMPEC)

  Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi (RAC/SPA)

  Uzaktan Algılama Bölgesel Faaliyet Merkezi (ERS/RAC)

  Temiz Üretim Merkezi (CP/RAC)

  Kültürel Alanların Korunması Sekretaryası

  Sözleşme Protokolü/Prokolleri Adı

  1- Akdeniz’de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltmalardan ya da Denizde  Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına  İlişkin Protokol

  2- Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğinin Önlenmesi ve Acil Durumlarda Akdeniz’in Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Hakkında Protokol” (2002 Protokolü) (Türkiye-2003)

  3- Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilerden Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü (18.03.1987 tarih ve 19404 sayılı Resmi Gazete)

  4- Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol (12.10.1988 tarih ve 19968 sayılı Resmi Gazete)

  5- Akdeniz’de Kıta Sahanlığı ve Deniz Dibinin Keşfi ve İşletilmesinden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü

  6- Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınır ötesi Taşınımından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  Sedat KADIOĞLU

 • Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş)Sözleşmesi

  Sözleşme (Kısa) Adı

  Bükreş Sözleşmesi

  Sözleşme (Uzun) Adı

  Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  21 Nisan 1922 tarihinde imzalanmış, 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  İstanbul

  Sözleşme Web Sayfası

  www.blacksea-commission.org

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  6

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Katılım Tarihi

  ---

  Sözleşme İçin Türkiye Katılım Tarihi

  15 Ocak 1994 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

  Sözleşme Amacı

  Karadeniz deniz çevresinin ve canlı kaynaklarının korunması, kirliliğin önlenmesi ve kontrol edilmesi; Karadeniz’in kaynaklarının yoğun kullanımından dolayı su kalitesinin bozulmasına, biyolojik çeşitliliğin azalmasına engel olmak; Karadeniz su kalitesini, deniz ve kıyı ekosistemini iyileştirmek; bölgede sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak ve Karadeniz deniz çevresini ve canlı kaynaklarını Karadeniz ülkeleri tarafından ortak bir çaba ile korumaktır

   

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Ülkelerin çevreden sorumlu Bakanları ve Komisyonerleri

  Sözleşme Yardımcı Organları

  Danışma Grupları ve Faaliyet Merkezleri

  Sözleşme Protokolü/Prokolleri Adı

  1. Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol (1992)
  2. Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol (1992) Bu protokol kapsamında Karadeniz Acil Müdahale Planı kabul edildi. (2003)
  3. Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol (1992)
  4. Karadeniz Bölgesi’nde Biyoçeşitlilik ve Peyzajın Korunması Protokolü (2002)

   

   

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  Komisyoner sıfatı ile Müsteşarımız Sayın Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA

 • Petrol Kirliliği Zararlarının Tazmini İçin Bir Fonun Kurulmasıyla İlgili Uluslararası (FUND 1992)Sözleşmesi:

  Sözleşme (Kısa) Adı

  Fon Sözleşmesi (FUND 1992)

  Sözleşme (Uzun) Adı

  Petrol Kirliliği Zararlarının Tazmini İçin Bir Fonun Kurulmasıyla İlgili Uluslararası Sözleşme

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  1992

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  The International Oil Pollution Compensation Funds

  Sözleşme Web Sayfası

  www.iopcfund.com

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  105

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Katılım Tarihi

  12 Haziran 2002

  Sözleşme İçin Türkiye Katılım Tarihi

  17 Ağustos 2002

  Sözleşme Amacı

  Tankerlerden kaynaklanan petrol döküntülerinin neden olduğu çevresel kirlilik hasarları için tazminat fonu oluşturulması.

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Uluslar arası Denizcilik Örgütü – IMO

  Sözleşme Yardımcı Organları

   

  Sözleşme Protokolü/Prokolleri Adı

   

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

 • Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası (CLC 1992) Sözleşmesi:

  Sözleşme (Kısa) Adı

  Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi (CLC 1992)

  Sözleşme (Uzun) Adı

  Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  1992

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  The International Oil Pollution Compensation Funds

  Sözleşme Web Sayfası

  www.iopcfund.com

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  98

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Katılım Tarihi

  12 Haziran 2002

  Sözleşme İçin Türkiye Katılım Tarihi

  27 Temmuz 2001

  Sözleşme Amacı

  Tankerlerden kaynaklanan petrol döküntülerinin neden olduğu çevresel kirlilik hasarları için tazminat fonu oluşturulması.

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Uluslararası Denizcilik Örgütü – IMO

  Sözleşme Yardımcı Organları

   

  Sözleşme Protokolü/Prokolleri Adı

   

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

 • Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine (Marpol) Ait Sözleşme

  Sözleşme (Kısa) Adı

  Marpol 73 / 78

  Sözleşme (Uzun) Adı

  Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Sözleşme

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  2 Ekim 1983

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  International Maritime Organization-IMO (Londra-İngiltere)

  Sözleşme Web Sayfası

  http://www.imo.org/

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  161

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Katılım Tarihi

  -

  Sözleşme İçin Türkiye Katılım Tarihi

  24.06.1990

  Sözleşme Amacı

  Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi

  Sözleşme Üst Karar Organı

  IMO

  Sözleşme Yardımcı Organları

  -

  Sözleşme Protokolü/Protokolleri Adı

  1978 Protokolü

  Sözleşme Ulusal Odak Noktası

  Denizcilik Müsteşarlığı

 • Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi (İZMİR) Protokolü

  Protokol (Kısa) Adı

  İZMİR PROTOKOLÜ

   

  Protokol (Uzun) Adı

  Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi

  Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan

  Kirliliğin Önlenmesi Protokolü

   

  Protokol İmza Tarihi

  01 Ekim 1996

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

   

  Protokol Sekreteryası Merkezi

  United Nations Environment Programme /
  Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP)

  48, Vassileos Konstantinou Ave.
  11635 Athens      Greece

  Protokol Web Sayfası

  http://www.unepmap.org/

  Protokol Taraf Ülke Sayısı

  21

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  -

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

   Kanun tarihi: 03 Aralık 2003

  Protokol Amacı

  Basel Sözleşmesi’nin bölgesel uygulanmasına yönelik çalışmalara destek vermek

  Protokol Üst Karar Organı

  UNEP

  Protokol Yardımcı Organları

  MAP

  Protokol Protokolü/Protokolleri Adı

  -         

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  A.Mahir ERDEM

  Atık Yönetimi Dairesi Başkanı

   

 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü:

  Protokol (Kısa) Adı

  Montreal Protokolü

  Protokol (Uzun) Adı

  Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü

  Protokol İmza Tarihi

  16.09.1987

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

  01.01.1989

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  Ozone Secretariat, United Nations Environment Programme, United Nations Avenue, Gigiri
  P.O. Box 30552, Nairobi 00100 Kenya

  Protokol Web Sayfası

  http://ozone.unep.org/

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  196

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  16.09.1987

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  19 Aralık 1991

  Protokol Amacı

   

   

   

  Ozon tabakasını incelten maddelerin üretim ve tüketimlerini kontrol altına almak, azaltma programı ve oranlarını belirleyerek söz konusu maddelerin kullanımdan kaldırılmasını, bunların yerlerini alacak alternatif madde ve teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesini, gelişmekte olan ülkelerin bu maddelere olan ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerekli teknik ve finansal yardımın İcracı Kuruluşlar aracılığıyla sağlanması.

  Protokol Üst Karar Organı

  Taraflar Konferansı

  Protokol Yardımcı Organları

  Ozon Sekreteryası, Çalışma Grupları, Komiteler

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü

 • Kyoto Protokolü:

  Protokol (Kısa) Adı

  KP

  Protokol (Uzun) Adı

  Kyoto Protokolü

  Protokol İmza Tarihi

  11.12.1997

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

  16.02.2005

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  Bonn/Almanya

  Protokol Web Sayfası

  www.unfccc.int

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  191

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  16.02.2005

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  26.08.2009

  Protokol Amacı

  Ek-I'de yer alan Tarafların her birinin, 3. Madde'deki sayısallaştırılmış salım sınırlandırma ve

  azaltım taahhütlerini yerine getirirken, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla gerekli tedbirleri alması amaçlanmaktadır.

  Protokol Üst Karar Organı

  Taraflar Toplantısı (CMP)

  Protokol Yardımcı Organları

  Uygulama Yardımcı Organı (SBI) (Subsidiary Body for Implementation), Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı (SBSTA) (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice)

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  Dr. Mustafa ŞAHİN (Genel Müdür Yrd.)

 • Olağanüstü Hallerde Akdeniz’in Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele Ve İşbirlığıne Ait Protokol:

  Protokol (Kısa) Adı

  OLAĞANÜSTÜ HALLERDE AKDENİZ’İN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE YAPILACAK MÜCADELE VE İŞBİRLIĞINE AİT PROTOKOL

  Protokol (Uzun) Adı

  Olağanüstü Hallerde Akdeniz’in Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele Ve İşbirlığıne Ait Protokol

  Protokol İmza Tarihi

  1976, 2004

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

  2004

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  Yunanistan

  Protokol Web Sayfası

  www.unepmap.org

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  12

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  2004

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  12.6.1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete ile.

  Protokol Amacı

  Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme'nin  1. maddesiyle tanımlanan saha içinde kaza sonucu büyük miktarlarda petrol veya diğer zararlı maddelerin mevcudiyeti veya küçük miktarlardaki boşaltmaların birikerek denizi kirletmesi veya kirletmek üzere bulunması ile deniz ortamına, kıyılara veya Taraflardan birinin veya birkaçının buraya bağlı menfaatlerine yönelmiş ciddi ve yakın tehlike durumlarında gerekli tedbirleri almak üzere işbu Protokole Taraf Olanlar işbirliği

  Protokol Üst Karar Organı

  Birleşmiş Milletler Çevre Programı

  Protokol Yardımcı Organları

  -

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  -

 • Akdeniz’de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltmalardan ya da Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Protokol:

  Protokol (Kısa) Adı

  Akdeniz Boşaltım Protokolü

  Protokol (Uzun) Adı

  Akdeniz’de Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltmalardan ya da Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Protokol

  Protokol İmza Tarihi

  2002

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

  Orijinal metin:1976
  Revize metin: 1995

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  United Nations Environment Programme / Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP)

  Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP)

  Protokol Web Sayfası

  http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001001001

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  13

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  1977

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  1981

  Protokol Amacı

  Bu Protokol ile, atıkların veya başka maddelerin boşaltılmasının veya yakılmasının deniz ortamına getirdiği tehlike kabul edilerek Akdeniz'in gemilerden ve uçaklardan boşaltma veya denizde yakmadan kaynaklanan kirliliğini mümkün olan en üst düzeyde önlemek, azaltmak ve ortadan kaldırmak için tüm önlemlerin alınması ile amaçlanmaktadır.

  Protokol Üst Karar Organı

  United Nations Environment Programme / Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP)

  Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP)

  Protokol Yardımcı Organları

  -

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  -

 • Karadeniz Deniz Ortamının Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunması (LBS)Protokolü

  Protokol (Kısa) Adı

  KARADENİZ DENİZ ORTAMININ KARA KÖKENLİ KİRLENMELERE KARŞI KORUNMASI PROTOKOLÜ (LBS PROTOKOLÜ)

  Protokol (Uzun) Adı

  Karadeniz Deniz Ortamının Kara Kökenli Kirlenmelere Karşı Korunması Protokolü (LBS PROTOKOLÜ)

  Protokol İmza Tarihi

  21 Nisan 1992

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

  1994

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  Karadeniz Komisyonu Daimi Sekreteryası

  Protokol Web Sayfası

  www.blacksea-commission.org

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  6

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  ---

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  21 Nisan 1992 tarihinde imzalanmış, 1994 tarihinde taraf olunmuştur.

  Protokol Amacı

  Karadeniz ekosisteminin geri kazanımını sağlamak ve doğal kaynaklarını iyileştirmek, Karadeniz’in deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, azaltmak ve kontrol etmek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve kıyı alanlarında çevre dostu faaliyetlerin teşvik edilmesini sağlayan yasal araçların geliştirilmesini sağlamak, bölgesel ve ulusal düzeylerde sektörler arası etkileşimi başlatmak

  Protokol Üst Karar Organı

  Ülkelerin çevreden sorumlu Bakanları ve Komisyonerleri

  Protokol Yardımcı Organları

  Kara Kökenli Kirleticiler Danışma Grubu

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  Tülay SALMAN, Çevre Yüksek Mühendisi, ÇYGM, DKYD, Karadeniz Şubesi

 • Karadeniz Bölgesi’nde Biyoçeşitlilik Ve Peyzajın Korunması Protokolü:

  Protokol (Kısa) Adı

  KARADENİZ BÖLGESİ’NDE BİYOÇEŞİTLİLİK VE PEYZAJIN KORUNMASI PROTOKOLÜ 

  Protokol (Uzun) Adı

  Karadeniz Bölgesi’nde Biyoçeşitlilik Ve Peyzajın Korunması Protokolü 

  Protokol İmza Tarihi

  2002

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

  2004

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  İstanbul

  Protokol Web Sayfası

  www.blacksea-commission.org

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  6

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  ----

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  12.08.2004

  Protokol Amacı

  Ekolojik açıdan iyi durumdaki Karadeniz Ekosistemini koruyarak ve onun uygun durumdaki peyzajlarını muhafaza etmek, korumak, saklamak ve biyolojik kaynaklarını zenginleştirmek amacıyla, Karadeniz’in biyolojik ve peyzaj çeşitliliğini sürdürülebilir şekilde yönetmektir.

  Protokol Üst Karar Organı

  Ülkelerin çevreden sorumlu Bakanları ve Komisyonerleri

  Protokol Yardımcı Organları

  Biyoçeşitlilik ve Peyzajın Korunması Danışma Grubu, Balıkçılık ve Diğer Deniz Canlı Kaynaklarının Çevresel Durumu Danışma Grubu

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  Aybar ALTIPARMAK, DKMPGM

 • Karadeniz Deniz Ortamının Boşaltmalardan Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü:

  Protokol (Kısa) Adı

  Boşaltma  Protokolü (Dumping protocol)

  Protokol (Uzun) Adı

  Karadeniz Deniz Ortamının Boşaltmalardan Kaynaklanan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü

  Protokol İmza Tarihi

  22 Nisan 1992

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

   

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  Karadeniz Komisyonu Daimi Sekreteryası - İstanbul

  Protokol Web Sayfası

   

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  6

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

   

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  29-03-1994 (ratification)

  Protokol Amacı

  Gemilerden yapılan boşaltımların önlenmesi ve tedbirlerin alınmasının sağlanması

  Protokol Üst Karar Organı

  Ülkelerin Çevreden sorumlu Bakanları ve Komisyonerleri

  Protokol Yardımcı Organları

  ESAS Danışma grubu

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  Çevre ve Orman Bakanlığı/Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi/ Karadeniz Şubesi

 • Karadeniz Deniz Ortamının Olağanüstü Durumlarda Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerin Kirlenmesiyle Mücadele İşbırliğine Ait Protokol:

  Protokol (Kısa) Adı

  Acil Durum Protokolü (Emergency protocol)

  Protokol (Uzun) Adı

  Karadeniz Deniz Ortamının Olağanüstü Durumlarda Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerin Kirlenmesiyle Mücadele İşbırliğine Ait Protokol

  Protokol İmza Tarihi

  22 Nisan 1992

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

   

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  Karadeniz Komisyonu Daimi Sekreteryası - İstanbul

  Protokol Web Sayfası

   

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  6

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

   

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  29-03-1994 (ratification)

  Protokol Amacı

  Deniz ortamında acil hallerden doğan petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmeye karşı mücadele etmek ve bu kirlenmeyi önlemek ve azaltmak için işbirliği yapılması

  Protokol Üst Karar Organı

  Ülkelerin Çevreden sorumlu Bakanları ve Komisyonerleri

  Protokol Yardımcı Organları

  ESAS Danışma grubu

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  Çevre ve Orman Bakanlığı/Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi/ Karadeniz Şubesi

 • Akdeniz’ın Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü:

  Protokol (Kısa) Adı

  AKDENİZ’IN KARA KÖKENLİ KAYNAKLARDAN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI PROTOKOLÜ (LBS Protokolü)

  Protokol (Uzun) Adı

  Akdeniz’ın Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü

  Protokol İmza Tarihi

  1976, 1995 (Revize)

  Protokol Yürürlüğe Giriş Tarihi

  18.03.1987 tarih ve 19404 sayılı Resmi Gazete

  Protokol Sekretaryası Merkezi

  United Nations Environment Programme / Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP)

  Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP)

  Protokol Web Sayfası

  www.unepmap.org

  Protokol Tarafı Ülke Sayısı

  22

  Protokol İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  1999

  Protokol İçin Türkiye Taraf Tarihi

  2002

  Protokol Amacı

  Protokol'ün Akit Tarafları, zehirli kalıcı ve biyoakümülasyona eğilimli maddelerin girdilerini aşamalı olarak ortadan kaldırmaya öncelik vererek, Akdeniz Alanı'nın ırmaklarından, kıyı tesislerinden veya kanallarından gelen ve ülkeleri içindeki tüm diğer kara kökenli kaynaklardan veya etkinliklerden dolayı ortaya çıkan atıkların yol açtığı kirliliği mümkün olan en yüksek düzeyde önlemek, azaltmak, bu kirlilikle mücadele etmek ve bu kirliliği ortadan kaldırmak için uygun olan tüm önlemleri alacaklardır.

  Protokol Üst Karar Organı

  Taraf Ülkeler (Contracting Parties)

  Protokol Yardımcı Organları

  Bölgesel Faaliyet Merkezleri

  Protokol Ulusal Odak Noktası

  -

 • Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi:

  Sözleşme (Kısa Adı)

  Rotterdam (PIC) Sözleşmesi

  Sözleşme (Uzun Adı)

  Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi

  Sözleşme İmza Tarihi

  11 Eylül 1998

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  24 Şubat 2004

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  İsviçre-Cenevre, Roma-İtalya

  Sözleşme Web Sayfası

  http://www.pic.int

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  131

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  20 Aralık 2002

  Sözleşme Amacı

  Kimyasalların özelliklerine ilişkin bilgi alışverişini kolaylaştırarak, ithalatı ve ihracatıyla ilgili ulusal karar verme sürecini oluşturmayı sağlayarak ve bu kararları Taraflara duyurarak; bazı tehlikeli kimyasalların, insan sağlığına ve çevreye verebilecekleri olası zararlardan korunmayı ve bu tür kimyasalların çevreyle uyumlu bir biçimde kullanılmalarını teminen uluslararası ticaretinde Taraflar arasında paylaşılmış sorumluluğu ve işbirliği çabalarını artırmaktır.

   

  Sözleşme Üst Karar Organı

  Taraflar Konferansı

  Sözleşme Yardımcı Organları

  Kimyasallar Gözden Geçirme Komitesi

  Sözleşme Protokolü/Protokolleri Adı

  Sözleşmeye ait protokol bulunmamaktadır.

 • Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi:

  Sözleşme (Kısa Adı)

  BM/AEK Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi

  Sözleşme (Uzun Adı)

  Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Endüstriyel Kazaların Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi

  Sözleşme İmza Tarihi

  17 Mart 1992

  Sözleşme Yürürlüğe Giriş Tarihi

  19 Nisan 2000

  Sözleşme Sekretaryası Merkezi

  İsviçre-Cenevre

  Sözleşme Web Sayfası

  http://www.unece.org/env/teia/

  Sözleşme Tarafı Ülke Sayısı

  40

  Sözleşme İçin Avrupa Birliği Taraf Tarihi

  24 Nisan 1998

  Sözleşme Amacı

  Taraf ülkelerde ortaya çıkabilecek ve sınıraşan etkileri olabilecek endüstriyel kazaların önlenmesi, bu tür kazalara karşı hazırlıklı olmaları ve müdahale konularında tarafları birbirine yardım etmeye, kaza halinde, işbirliği için gerekli ARGE ve bilgi ve teknoloji paylaşımı yapmaya teşvik etmek

  Sözleşme Üst Karar Organı

   

  Sözleşme Yardımcı Organları

   

  Sözleşme Protokolü/Protokolleri Adı

  Sözleşmeye ait bir adet protokol bulunmaktadır.

   

  “Protocol On Cıvıl Lıabılıty And Compensatıon For Damage Caused By The Transboundary Effects Of Industrıal Accıdents On Transboundary Waters To The 1992 Conventıon On The Protectıon And Use Of Transboundary Watercourses And Internatıonal Lakes And To The 1992 Conventıon On The Transboundary Effects Of Industrıal Accıdents”

   

  Uluslar arası Sular üzerindeki endüstriyel kazaların Sınıraşan Etkilerinden dolayı ortaya çıkan zararlar ve bu zararların tazmini ile ilgili, Toplumsal Hukuki Sorumluluk Protokolü, 21 Mayıs 2003 tarihinde Kiev’ de imzalanmıştır.