Skip Navigation LinksAna Sayfa > Projeler

 

ULUSAL  PROJELER


 

İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Atatürk Baraj Gölü’nün Korunması ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi

 

Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması Projesi

 

Çevrimiçi Çevre İzinleri Projesi

Atık Pillerin Bertarafı Ve Geri Kazanılması Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi

TARAL Projesi


Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi

Karadeniz'de Kirlilik İzleme Projesi

MED POL FAZ IV Ulusal İzleme Programı

Türkiye Kıyıları Sıcak Nokta (SN) ve Hassas Alanları (HA): Atık Özümseme Kapasitelerinin Nicel Yöntemlerle Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Evsel Atıksu Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi Projesi

 

 

 

ULUSLLARARASI  PROJELER

 

 

HAVA YÖNETİMİ


Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye'nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı Projesi

Türkiye'nin İklim Değişikliği İle Mücadelenin Yönetimi İçin Kapasitelerinin Artırılması Projesi

RİO Sözleşmeleri (İklim Değişikliği, Çölleşme, Biyo-Çeşitlilik) Arasında Sinerjinin Geliştirilmesi” Projesi

Marmara Hava Kalitesi Eşleştirme Projesi (Devam Ediyor..)

AB Çevresel Gürültü Eşleştirme Projesi (Bitti)

IPPC 1 Projesi (Bitti)

IPPC 2Projesi (Bitti)

AB Hava Kalitesi Eşleştirme Projesi (Bitti)

LCP Direktifinin Uyumlaştırılması İçin Eşleştirme Projesi (Bitti)

ATIK YÖNETİMİ


Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

LIFE TCY/TR/000292 "Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi

ATtık Yönetimi Eşleştirme Projesi - Twinning Project On Wadte Manegement Projesi

Türkiye'de Katı Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi

Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bertarafı Projesi

MATRA Projesi

KİMYASALLAR YÖNETİMİ


Türkiye'de Seveso-II Direktifinin Uyumlaştırılması Projesi (Bitti..)

 

Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesinin Uygulanması Yönünde Öncelikli Faaliyetlerin Tespiti Projesi (Bitti)
DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ


Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydı Pilot Projesi (Bitti..)

MATRA Projesi (Bitti..)

MEMPIS Projesi (Bitti..) 

Mersin ve İskenderun Limanlarında Risk Değerlendirmesi ve Kapasite Geliştirme Projesi (LIFE Projesi) (Bitti..)

ÖLÇÜM VE DENETİM


EMAS Sisteminin Kurulması ve Uygulanması Projesi

IMPEL ve ECENA Ağı Vasıtası ile Çevre Mevzuatının Uygulanması ve Yaptırımında Kapasite Geliştirilmesi Projesi
SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

 

Tarımsal Kaynaklardan Gelen Nitrat Kirliliğinin azaltılması ve Türkiye’de Nitrat Direktifi’nin (91/676/EC) Uygulanması Projesi (PPA 04/TR/7/6) (Bitti) 

 

Türkiye’de Sürdürülebilir Yeraltısuyu Yönetiminin Desteklenmesi İçin Uygulama ve Kapasite Geliştirme Projesi PPA05/TR/7/8) (Bitti...)

Türkiye’de Su Sektöründe Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi (Devam Ediyor...)

Su Çerçeve Direktifi İzleme Sisteminin Türkiye’de Oluşturulmasına Yönelik Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (Devam Ediyor..)