Skip Navigation LinksAna Sayfa > Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

GÖREVLER:
Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Madde 10 — Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, kimyasal güvenliği sağlamak üzere politika ve stratejiler ile eylem planlarını tespit etmek; bu çerçevede araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak; bunların uygulama usul ve esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak, uygulamak, uygulatmak, izlemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak,

b) Kimyasal güvenlik kapsamında uluslar arası çalışmaları ve gelişmeleri izlemek, bu konuda görev verilmiş olan bakanlık birimleri, kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonu ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

c) Kimyasallarla kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin görüş vermek,

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.