Skip Navigation LinksAna Sayfa > İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı

GÖREVLER:


a) İklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolü, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

b) İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, protokoller ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde ulusal odak noktası görevlerini yerine getirmek,

c) Ozon Tabakasını İncelten ve iklim değişikliğine neden olan maddelerin ve ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, ülke içinde kullanımına yönelik izleme ve denetim çalışmalarını yapma,

d) İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası Sözleşmeler ve Protokoller kapsamında yapılan müzakereleri yürütmek, ülkemize verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

e) İklim değişikliği kapsamında azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak,

f) Sera Gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak emisyon ticareti kapsamında proje ve piyasa temelli faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapmak, mevzuat hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

g) Sera Gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik, uluslararası alanda oluşturulacak iktisadi araçlar kapsamında yürütülen çalışmaların ülkemize uyumlaştırılmasında koordinasyonu sağlamak

h) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, ilgili kurumlarla işbirliği içinde ulusal tahsisat planlarını hazırlamak, raporlamak ve denetlemek,

ı) Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanılmasını desteklemek ve temiz enerji konularında çalışmalar yapmak,

i) Görev alanı ile ilgili ulusal, bölgesel, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,

k) Daire Başkanlığının çalışma konuları ile ilgili mevzuat hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

l) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak,