1. Genel Müdürlüğümüzün web sitesi yenilendi!

  Aralık 19, 2011 Yeni sitemize www.cygm.gov.tr adresinden, veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesi ana sayfasındaki Kuruluş Yapısı bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 2. Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Tamamlandı…

  Kasım 24, 2011 Türkiye’de iklim değişikliğine uyum çabaları kapsamında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk ulusal uyum stratejisi belgesi olan; “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Ortak Programı”nın kapanış konferansı 23 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da yapıldı.

 3. Uluslararası Hassas Ve Stratejik Sularda Petrol Döküntü Riskleri Semineri Düzenlendi…

  Kasım 16, 2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile EMSA (Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı) tarafından akredite edilmiş ve tüm Avrupa’daki Petrol ve Kimyasal Kirliliğine Müdahale Firmalarını tek çatı altına toplayan bir örgüt olan Eurospill (Petrol ve Kimyasal Kirliliğine Müdahale Organizasyonu) işbirliği ile 14-15 Kasım 2011 tarihlerinde “I. Uluslararası Hassas ve Stratejik Sularda Petrol Döküntüsü Riskleri” konulu bir seminer düzenlendi.

 4. IWES- Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Gerçekleştirildi…

  Kasım 04, 2011 Atık teknolojileri konusunda her türlü gelişmenin ve teknolojik ilerlemenin takip edilmesi ve yaygınlaştırılması konularının ele alındığı, atık yönetiminde geleceğe yönelik ışık tutacak teknoloji ile yaklaşımların paylaşıldığı “IWES- Atık Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi” 02-03 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

 5. Marmara Bölgesinin Hava Kalitesi Avrupa Standartlarına Çıkarılacak...

  Kasım 03, 2011 İstanbul’da “Trafik Kaynaklı Emisyonların Hava Kalitesi Üzerine Etkileri” konulu uluslararası seminer düzenlendi.

 6. Atık Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Paneli Yapıldı…

  Ekim 24, 2011 Atık sektörü temsilcileri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile organize edilen “2023’e Doğru AB Sürecinde Atık Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Paneli” 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

 7. Su Kalitesi İzlemesi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi…

  Ekim 18, 2011 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığının koordinasyonunu yaptığı “Su Kalitesi İzlemesi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı” 18 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sitesi yenilenmiştir. Yeni sitemize www.cygm.gov.tr adresinden, veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesi ana sayfasındaki Kuruluş Yapısı bağlantısından ulaşılabilmektedir. Eski site bir süre daha erişime açık tutulacak olup, güncelleme yapılmayacaktır. Genel Müdürlüğümüz ile ilgili en güncel haber, bilgi ve belgeler için lütfen yeni web sitemizi kullanınız.
17.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı2011 Atık Yönetimi SempozyumuAtıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Platformue-Çevre İzinleriAB Çevre Faslı